Användare:    Lösen:

Navigation


Projekt Bjännsjöviken


I början av 1998 startade projektet som var ett EU-projekt,
(Leader II). Arbetet bestod av flera delar:

1. Arbetet med att röja bort vass från Bjännsjöviken.
Viken höll på att växa igen, och var knappt farbar med båt,
samt torra somrar var knappt vattenspegeln synlig.
Åke Forssén blev gruppsamordnare av detta delprojekt.

2. Rastplatsen, med vindskydd och en eldstad.
Samordnare för denna insats blev naturligt byns egen timmringsexpert, Stefan Rudolfsson.
Denna rastplats förstördes 12 september 2007 i en eldsvåda oturligt nog.

3. Gångbro över bäcken.
Till samordnare utsågs Göran Lindh. Gångbron byggdes med räcken över bäcken.

4. Stigen
Lars-Ove Ericsson blev samordnare till denna uppgift att röja, markera samt sätta ut spångar så man skulle kunna ta sig torrskodd fram till rastplatsen.

5. Fågeltornet
Fågeltornet byggdes vid sjökanten inne i viken. Från det kan man njuta av sjön med alla dess sjöfåglar och flertalet svanar och canadagäss.

6. Informationstavlor
Informationstavlor byggdes under ledning av Christer Lindström.

7. Projektledare
Jonas Lindqvist var ansvarig för att alla ovanstående bitar blev utförda.
Ett flertal Bjännsjöbor var med och arbetade med respektive delprojekt.

8. Målet
Målet var att skapa ett lättillgängligt utflyktsmål för boende i Umeå stad, såväl som för närboende. Man ville på detta sätt erbjuda rekreation och naturupplevelser i form av fågelskådning, fiske, grillplats mm. Man ville även förbättra livsmiljön för häckande sjöfåglar, samt genomföra fiskeförbättringar samt återskapa kulturmiljön med en återställd sjövik. Sedan ville man även ge möjligheten till att besöka den plats, (samfälligheten), där man förr hämtade mossa till tätning vid timmerbyggnation.
Hela projektet skapade en stark Vi-känsla, och det hela resulterade i ett härligt utflyktsmål.
Allt arbete var färdigt sensommaren 1999, och den officiella invigningen var den 1 september 1999.