Användare:    Lösen:

Navigation
Bjännsjön

Bjännsjön ligger ca 16 km sydväst om Umeå, invid vägen mot Gräsmyr.
 
Fem byar ligger runt sjön: Bjännsjö, Degersjö, Mellansvartbäck, Innersjö och Yttersjö. Bjännsjön är lättillgänglig eftersom väg går runt hela sjön. Parkeringsplatser finns på flera ställen runt sjön. Se fiskekarta.
 
Bjännsjön ligger 83 m över havet och är 2,9 km2 till ytan, sjön är ca 3,9 km lång och som mest 1,4 km bred. Stränderna är till största delen åkermark, blandskog och några myrområden finns också, framförallt vid Bjännsjöviken och vid Järphålet.
Bjännsjön är en av kommunens största sjöar. Trots storleken är det en grund sjö. Det djupaste partiet är ca 5,7 meter och detta ligger i Yttersjöviken, medeldjupet
är ung 2,6 m och vattenvolymen är 7,7 milj m3, den teoretiska vattenomsättningstiden är 1,3 år.
 
 
Öar i Bjännsjön

I sjön finns 9 större och mindre öar, den största ön är Storholmen och mitt ute på sjön ligger ön Killingskäret.
Från Killingskäret går ett grundområde i både östlig och västlig riktning.
Söder om Killingskäret, mot Yttersjösidan, blir det djupare (2-5 m), däremot norra sidan in mot Bjännsjösidan är grundare (1- 3 m). Här ligger också Storsten, ett stort flyttblock som är ca 3 meter hög.
 
 
Vikar i Bjännsjön

Det finns tre större vikar: Innersjöviken, Yttersjöviken och Bjännsjöviken.
 
I Innersjöviken som är grund (1-3 m) rinner två bäckar in i sjön. Den ena bäcken kommer från Degersjön och den andra bäcken kommer från Mjösjön (Överboda) och Svarttjärn (Myrbäck). I Innersjöviken finns en större badstrand med brygga.
 
I Yttersjöviken som är djupare (2-5,7m) rinner en liten bäck in i sjön och denna avvattnar Lomtjärnen. Även där finns en av sjöns större bad-stränder med kiosk (Holken) som har öppet sommartid.
 
I Bjännsjöviken som är grundast (0,5-2 m) finns sjöns utlopp Djäknebölesån. Denna å rinner senare genom Djäkneböle och så småningom ner till Norrmjöle där den möter havet. I denna bäck säljer Djäkneböle SFF fiskekort.
 
Fiskarter

Fiskbeståndet i Bjännsjön består av abborre, gädda, mört, braxen och lake. Inplantering har skett av 1-somrig gös och vid några tillfällen även av stor öring (0,8-2,5 kg).


Fångst av storgäddor på upp till 10 kg sker årligen och under fiskeåret 2009 vägde det största kända spöfångade gäddan 11 kilo.
 
Det är gott om abborre i sjön och abborrar på kilot är inte ovanliga. Vid provfiske 2009 var den största fångade abborren 44 cm lång och rekordet på abborre i sjön ligger på 1,94 kilo.
 
 
Rastplats

En enkel snitslad naturstig finns vid södra delen av Bjännsjön. Bilen lämnas vid pumpstationen, som ligger i början av byn Bjännsjö, första vänster ca 200 m efter att man svängt av från Gräsmyrvägen. Därifrån går stigen ca 1,8 km längs Djäknebölesån, västra sidan av Bjännsjöviken och tvärs över Holmen till en rastplats vid sundet in till (Järphålet) med Storholmen utanför.

Fiskevårdsområdet har två båtar som går att hyra, den ena finns i Yttersjö och den andra finns i Bjännsjö. Kostnaden att hyra en båt är 100 kr för 1 dygn.