Användare:    Lösen:

Navigation


Antal sidor: 1
Vägbom

OBS! Vägen till Brunnsjön är avstängd pga skadegörelse

SKADEGÖRELSE I BRUNNSJÖN

Efter helgens skador är det beslutat att sätta upp en bom efter Brunnsjövägen.
Markägare och Djäkneböle samfällighetsförening

Ny regel för braxenfiske i Brunnsjön

 

Fisket i Brunnsjön efter den storvuxna braxen är populärt, fisket bedrivs av sportfiskare som vill fånga riktigt stor braxen. Under flera år så har vi tillåtit braxenfiskarna att fiska med fler än ett spö, trots att regeln har varit ett spö. Nu inför vi en ny regel inför 2012, den gäller för just riktat fiske efter braxen.

 

När fiske bedrivs efter braxen i Brunnsjön får fyra spön användas från en fiskeplats. Spön får inte fördelas ut på olika platser efter strandkanten.

Vid fångst av inplanterad fisk under riktat braxenfiske med fler än ett spö så skall dessa återutsättas så skonsamt som möjligt.

 

När ni löser kort kan ni gärna meddela till försäljaren att ni ska fiska braxen, så kan vi i fiskevårdsområdet få koll på andelen kort som säljs till just braxenfiskare.

Om ni löser fiskekortet i automat så skriver ni på kortet braxen.

 

Djäkneböle samfällighets förening