Användare:    Lösen:

NavigationFiskekort kan du köpa hos:

Fiskekort.se

Blixt-sport, Kungsgatan 92 Umeå    090-77 40 70

Sigvard Johansson, Degersjö            090-14 74 12

David Bergström, Yttersjö                 090-14 71 62

Åke Andersson, Yttersjö                    090-14 71 74

Erik Wännman, Yttersjö                     090-14 71 49

Stig Granberg, Yttersjö                      090-14 72 16

Bror Oskarsson, Bjensjö                    090-14 70 74

Båt finns att hyras

Kontaktperson föreningens  båt

Bror Oskarsson  Bjennsjö                 090-14 70 74
Priser fiskekort 2014:

1 Dygn (personligt)                                          40 kr

1 Vecka (personligt)                                        80 kr

Årskort för hela familjen (kalenderår)             150 kr

Gästtillägg                                                        50 kr

Gästtillägg kan lösas endast till årskortet och endast av fiskerättsägare och

boende/fritidshus i byarna Yttersjö, Innersjö, Mellansvartbäck, Degersjö och

Bjännsjö                                                       


Båthyra 1 dygn (föreningens båt)                  100 kr/dygn

 

Fiskeregler

Dygns- och veckokort gäller för fiske med handredskap.

Barn under 16 år i målsmans sällskap fiskar gratis men målsmannen

måste
givetvis ha giltigt fiskekort.

 
Årskort gäller för hela familjen och ger även rätt att fiska med 1 mjärde,

mjärdet skall vara
märkt med ägarens namn.


För fiskerättsägare och boende/fritidshus i Yttersjö, Innersjö,

Mellansvartbäck, Degersjö och Bjännsjö kan årskortet komplett
eras med

gästtillägg
som gäller för kortinnehavarens tillfälliga gäster.


Vid trollingfiske får max 4 spön/båt användas samtidigtVid isfiske/ismete/angel får max 4 spön/angeldon användas per  

person/fiskekort, obevakade fiskeredskap är ej tillåtna.


Vid alla typer av fiske får max 3 gäddor/fiskekor/dag behållas, övrig fångad

gädda måste återutsättas så skonsamt som möjligt.