Användare:    Lösen:

Navigation


 

OBS! Vägen till Brunnsjön är avstängd pga skadegörelse

Efter helgens skador är det beslutat att sätta upp en bom efter Brunnsjövägen.

Markägare och Djäkneböle samfällighetsförening

 

Fiskekort kan du köpa hos:

Fiskekort.se    
Blixt-Sport 090-77 40 70

Lars Brodin 070-635 53 43
Det finns även en fiskekortsautomat vid Lars Brodin.
(Endast jämna pengar) 

Lars Johansson  070-374 13 60 eller 070-297 12 76
   

Fiskekortspriser

Dyngskort 100 kr

Årskort 800 kr (kalenderår)

Dygnskort Djäknebölesån 60 kr


Fiskeregler i Brunnsjön

 

Kortet är personligt och gäller för fiske med ett spö

 

Kortet gäller även för familjemedlem under 15 år som fiskar i sällskap med kortinnehavaren

 

Max. antal fiskar per fisketillfälle = 3 st (Regnbåge, öring eller röding)

 

Kortet skall på anfordran kunna uppvisas för polisman, fisketillsyningsman och medlem i samfälligheten

 

Båtförbud

 

Catch & Release på braxen

När fiske bedrivs efter braxen får fyra spön användas från en fiskeplats. Spön får inte fördelas ut på olika platser efter strandkanten. Vid fångst av inplanterad fisk under riktat braxenfiske med fler än ett spö, så skall dessa återutsättas så skonsamt som möjligt.