Användare:    Lösen:

Navigation Uthyrningen Regler/villkor
 • Bokning görs via Djäknegårdsvärd.
 • Uthyrningens telefonummer är 070-5580304 Roger Johansson
 • Vid bokning skriv Stora eller Lilla rummet. Skriv namn och klockslag för bokningen.
 • Betalningen görs i förväg till föreningens Bankgiro 5148-8872.

  eller Swish. 123-5682927.
  (Märk betalningen med hyrestagare och uthyrningsdatum),

 • Priser se prislista.
 • Företag / Förening kan erhålla faktura på hyreskostnaden om önskemålet om sådan finns. Anges vid bokning.
 • Nyckeln hämtas hos Djäknegårdsvärd (Roger Johansson, Djäkneböle 904, 070-656 62 56) då även hyresavtalet undertecknas. De som valt att betala in hyran på föreningens konto meddelar detta vid nyckeluthämtningen. Har ej inbetalning inkommit på vårt konto 5 dagar efter hyresdatum kommer faktura att utställas till hyrestagaren på hyran + en påminnelseavgift på 100 kr.
 • När lokalen lämnas och nyckeln återlämnas till stugvärden skall lokalen och tomten vara städad och disken inplockad. Om detta ej skett till full belåtenhet kommer föreningen att ta ut en städavgift på 600 kr.
 • Detaljerade villkor finns i hyresavtalet.
 • PDF på Städning av lokalen vid uthyrning