Användare:    Lösen:

Navigation


 


Välkommen


2008-04-29 ombildades Skifteslaget/Byastämman till en Samfällighetsförening. Fördelen med en Samfällighetsförening är bl.a. att ärenden kan behandlas snabbare och beslut tas på enklare sätt.

Styrelsen:    
Per Johansson 090-14 73 73   per@radioper.se
Melker Johansson 070-184 57 91  
Gunnar Lindström 070-510 85 45  
Irene Helgesson 090-14 70 61