Användare:    Lösen:

Navigation


 Holmen Runt i Bjännsjö

Skidspår

Är ett friluftspår med både skating och uppdraget med spårkalle som prepareras idellt vid snötillgång.

Är ett vackert friluftsspår som ligger vackert runt Holmen vid Bjännsjön strand.
Spåret är ~ 4 km och dras upp idellt med skoter och sladd. Spåret stäcker sig från Bjännsjö till Lomtjärn mot Yttersjö sedan går det efter stranden tillbaka.
Här kan man tidiga mornar få uppleva orrspel och ett rikt fågelliv. I en tall finns bl.a ett stort fiskljusbo. Ett bra startställe är att köra ner vid pumpstationen till vänster i Bjännsjö och åka ut mot sjön.
Välkommen att prova på spåret. Ulf Lundmark

Orre= Tetrao tetrix - vilket betyder, lyrstjärt. 


OBS! Skoterförbud på skidspåret!!