Användare:    Lösen:

Navigation


 Projekt Djäknegården
Nedan finns sammanfattning av projektet från 1983 till idag 2020.

 
1983
Sedan många år tillbaka har det diskuterats om om- utbyggnad av Djäknegården. Det fanns planer redan 1983 på utbyggnad. Ritning 1983. Det gick inte igenom komunens nålsöga. En gåva tilldelades 2007 från en privatperson. Gåvan utmynnade i att vi byggde om toaletterna tillsammans med stöd från Boverket. Våren 2011 anordnades av medlemmar en Workshop om Djäknegårdens utveckling. Rapport Workshop 20110511. Här spaltades upp Enkelt att ordna. Viktigt att ordna. Långsiktiga Mål.
Sen 2014 har arbetet gått vidare med flera steg. Ritningar finns om hur det skall kunna se ut. Priser på vad (el, bygg, vent, vvs, rivning, tak m.m.) allting kostar har grovräknats fram. Vilka kommer att vilja hyra gården!? Träffar med Bygdegårdarnas Riksförbund 2014. Flera träffar med kommunen om energirådgivning, bidrag och fastighetsförvaltningen. Vad vill styrelsen! Hösten 2015 så bestämmde vi oss..

 Styrelsen sammanfattade 2015-11-09 sina tankar för en ny om/utbyggd bygdegård som en mötesplats för bygden.
 
Vi vill:
-          ha en samlingsplats där många ryms
-          ha plats för 80-100 personer
-          bedriva hälsofrämjande aktiviteter
-          kunna genomföra studiecirklar/kursverksamhet
-          kunna mötas över generationsgränser
-          ha fester för byarna
-          kunna erbjuda lokalen till uthyrning
-          ha flexibilitet i användandet t.ex. två mötesplatser i huset
Vi behöver:
-          energieffektivisera gården
-          fungerande kök
-          lättillgängligt förråd
-          handikappanpassad toalett