Användare:    Lösen:

Navigation


ARBETSGRUPP DJÄKNEGÅRDEN
Är ett arbetsnamn då vi har träffats utanför styrelsen.
Här har flertalet medlemmar hjälpt till med allt från ritningsförslag på olika utbyggnader.
Vad olika saker kostar vid ombyggnationer eller vad kommer ventilationen att  kosta?
Detta har flera medlemmar hjälpt till med att få fram!
Detta för att vi skall få en kostnad vad det ungefärligt kommer att kosta att bygga ut!

Om du är medliem så kommer du åt fler filkar under projektet där vi redovisar allt vi håller på med.

Samordnare: Ulf Lundmark