Användare:    Lösen:

Navigation
Medlemsavgiften!

Ditt bidrag behövs för en aktiv förenings och ungdomsverksamhet.
Vi i styrelsen ser fram emot ett innehållsrikt år tillsammans med er.

Det är mycket enkelt att bli medlem. Medlemsavgiften är 120 kr/person eller 270 kr /familj.

Inbetalning sker på. Bankgiro:  5148-8872. Skriv Namn och mailadresss

Inbetalning kan även ske med Swisch nr: 123-2453959. Skriv namn och mailadress

Fyll även i blankett medlemsregistrering och skicka den till medlemsinfodiff@gmail.com

Föreningen informerar via mailutskick till våra medlemmar.

Vid frågor kontakta någon ur styrelsen.

Som medlem i DIFF får du: 
Är ett blad med information om föreningen och dess aktiveter, friluftsliv och mycket mera. 

Klicka här