Användare:    Lösen:

Navigation


Städlista Djäknegården 2020

Städjouren sträcker sig från måndag till söndag.
Rekommenderat upplägg då vi har dagbarnvårdare som hyr torsdagar:
Onsdag översyn och lättare städning. Söndag görs en noggrannare städning av lokalen efter kl 15.00. Sopa gärna av broarna om det finns behov. Efter utförd sista städning överlämnas pärmen och nyckeln till nästa jour på listan. Om städveckan inte passar, byt med någon annan på listan.Städlista och städschema finns i pärmen och på Djäknegården.
Städmaterial finns i förrådet. Saknas något städmaterial, vänligen kontakta Marlene Åslund, 
070-255 99 36 eller marlene.aslund@gmail.com.
Ju fler som hjälps åt, ju bättre är det.
                                      

TACK FÖR ER INSATS! Städlista se nedan