Användare:    Lösen:

Navigation


Städlista Djäknegården 2017 v.27 - 52

Städjouren sträcker sig från måndag till söndag.
Rekommenderat upplägg då vi har dagbarnvårdare som hyr torsdagar:
Onsdag översyn och lättare städning. Söndag görs en noggrannare städning av lokalen efter kl 15.00. Sopa gärna av broarna om det finns behov. Efter utförd sista städning överlämnas pärmen och nyckeln till nästa jour på listan. Om städveckan inte passar, byt med någon annan på listan.Städlista och städschema finns i pärmen och på Djäknegården.
Saknas något städmaterial, vänligen kontakta Marlene Åslund, 
070-255 99 36 eller marlene.aslund@gmail.com.
Ju fler som hjälps åt, ju bättre är det. Städlista för utskrift
                                      

TACK FÖR ER INSATS! 

v 27 Frida och Magnus                     Djäkneböle 321                                070-221 92 61


v 28 Ulf och Yvonne                        Bjännsjö 30                                       14 70 95


v 29 Göran och Agneta                     Bjännsjö 52                                       073-070 11 66, 14 70 98


v 30 Christer och Ann-Christin         Bjännsjö 56                                     14 72 69


v 31 Stefan och Eva                           Bjännsjö 58                                      14 72 71


v 32 Nils och Linda                           Bjännsjö 73                                       070-303 90 40


v 33 Ronny och Jessica                     Bjännsjö 79                                       14 32 60


v 34 Sven-Olov och Margareta         Djäkneböle 512                                 14 70 88


v 35 Robert och Sofie                       Djäkneböle 302                                 13 07 87


v 36 Johanna och Linnea                   Djäkneböle 304                                 070-262 74 54


v 37 Roland och Gerd                       Djäkneböle 722                                 14 70 34


v 38 Noomi och Jocke                      Djäkneböle 548                                 070-355 01 96


v 39 Clas och Anette                         Djäkneböle 732                                 316 04


v 40 Mattias och Annette                  Djäkneböle 352                                 070-571 78 17


v 41 Tord och Elisabeth                    Djäkneböle 720                                 466 51


v 42 Marcus och Ulrika                    Djäkneböle 755                                 200 14 37


v 43 Peter och Cecilia                        Djäkneböle 757                                 070-611 00 63


v 44 Daniel och Gabrielle                  Djäkneböle 737                                070-611 91 39


v 45 Ingmar och Stina                       Djäkneböle 729                                 070-285 23 10


v 46 Magnus och Camilla                 Djäkneböle 725                                 14 70 46, 070-284 25 58


v 47 Lars och Janett                          Djäkneböle 547                                 076-808 01 18


v 48 Mikael och Anne                       Djäkneböle 549                                 070-693 72 72


v 49 Roger och Lajla,                        Djäkneböle 904                                 070-656 62 56


v 50 Erik och Monika,                      Djäkneböle 915                                 070-561 38 19


v 51 Anna och Rikard                       Djäkneböle 380                                 070- 237 35 62


v 52 Marlene och Jonny                    Djäkneböle 10                             070-255 99 36