Användare:    Lösen:

Navigation


 

Linjeläggning av skolskjuts
Umeå kommun har för avsikt att linjelägga all skolskjuts. Detta innebär att stora linjebussar kommer att börja köra genom byn. Här nedan finns två pdf:er som visar vart de planerar lägga hållplatserna i respektive by. 

PDF:er som visar vart hållplatserna planeras vara.

Bjännsjö
Djäkneböle

Information om utbyggnaden av Kasamarks skola 2009-10-27
Hej!
Som säkert de flesta av er nu vet, så blir utbyggnaden av Kasamarks skola av. Det gläder oss på skolan mycket, då vi blivit inställd på att få en ny/renoverad skola.
Det fantastiska föräldraengagemanget för att den ”frysta utbyggnaden” av skolan skulle bli av, vill vi från skolan verkligen tacka för.
Igår, måndag 091026, hade vi ett byggmöte här i Kasamark, med kommunens projektledare och representanter från företaget som ska bygga i Kasamark.
Vid tidigare byggmöten har vi fått besked att vi skulle kunna vara kvar i Kasamark under byggtiden, men igår fick vi information att detta inte är möjligt.
Det kommer att bli en stor tillbyggnad, vilket gör skolgården till en rejäl byggarbetsplats, där man inte kan garantera säkerheten för eleverna. Största delen av skolgården och idrottsplanen kommer att bli en plats för upplägg av material, lyftkran, mycket trafik som åker ut och in, baracker mm. Så vi kommer inte att kunna vara kvar i Kasamark skola under byggtiden som beräknas pågå till nov. 2010 enligt byggföretaget.
Redan nästa vecka kommer man att påbörja sitt arbete här, och vi behöver vara härifrån under november månad.
Vi kommer att göra allt vad vi kan för att flytten ska bli så smidig som möjligt för era barn, och informera dem om vad som ska hända.
Vi har idag tittat på olika alternativ till lösningar här omkring byarna. En evakuering till stan, med lång tid för skolskjuts, vill vi undvika för de här yngre eleverna.
Att använda gula huset i Yttersjö skolan, kan vi tänka oss som en lösning för f-klass, åk 1 och fritids. För åk 2 och 3 tittar vi på andra lokala lösningar.
Ett nytt byggmöte kommer att bli nästa vecka, och därefter kommer vi att bjuda in till en föräldrainformation i Kasamark. Jag återkommer med datum och tid.
 
Med vänliga hälsningar
Kerstin Lundström med personal