Användare:    Lösen:

Navigation


 
 DIFF Arrangörsgrupper 2020
 På årsmötet 2014 beslutades att på göra 4 grupper som arrangerar våra evenemang.

Medlemmar som bor i Bjännsjö. 
Medlemmar övre byn Djäkneböle.               Torrbergsvägen, Bäckvägen
Medlemmar nedre byn Djäkneböle.              Åmyrlidvägen
Medlemmar mitt i byn Djäkneböle.               Brånet


För att underlätta vid arbetet.
För festerna finns en Info-pärm som lämnas över till sammankallande.

Swich planch:         Swisch aktiviteter
Plan framåt.           Planering grupper 2018 - 21

Redovisning mall. Ekonomiredovisning mall

Arrangemang

2019

2020

2021

Checklista

Valfritt, vinter

Djäkne mitt

 Djäkne övre

 Djäkne nedre

 

Valborg, vårstäd

Bjännsjö

 Djäkne nedre

 Djäkne mitt

 

Valfritt, augusti

Djäkne övre

 Djäkne mitt

 Bjännsjö

 

Julfest

Djäkne nedre

 Bjännsjö

 Djäkne övre