Användare:    Lösen:

Navigation


 
 
 DIFF Arrangörsgrupper 2018
 
På årsmötet 2014 beslutades att på göra 4 grupper som arrangerar våra evenemang.

Sammankallandeför byafesterna bör vara namngivna, roterande.

Medlemmar som bor i Bjännsjö.                  

Medlemmar övre byn Djäkneböle.               Torrbergsvägen, Bäckvägen

Medlemmar nedre byn Djäkneböle.              Åmyrlidvägen

Medlemmar mitt i byn Djäkneböle.               Brånet

För festerna finns en Info-pärm som följer med. Den är uppdaterad så att det skall underlätta vid arbetet med festerna.
Redovisning mall. Ekonomiredovisning mall
Plan framåt.  Planering grupper 2018 - 21

Grupp

Arrangemang

Sammankallade namn

Datum

Checklista

Djäkne Övre
Valborg+vårstäd  

30 April

 

Djäkne Nedre

Valfritt

 

Augusti

 

Bjännsjö

Valfritt

 

Valfritt

 

Djäkne Mitt

Julfest


December