Användare:    Lösen:

Navigation


 
 DIFF Arrangörsgrupper 2022 - 24
 På årsmötet 2014 beslutades att på göra 4 grupper som arrangerar våra evenemang.

Medlemmar som bor i Bjännsjö. 
Medlemmar övre byn Djäkneböle.               Torrbergsvägen, Bäckvägen
Medlemmar nedre byn Djäkneböle.              Åmyrlidvägen
Medlemmar mitt i byn Djäkneböle.               Brånet


För att underlätta vid arbetet.
För festerna finns en Info-pärm som lämnas över till sammankallande.

Swich planch:         Swisch aktiviteter

Redovisning mall. Ekonomiredovisning mall

Arrangemang

2022

2023

2024

 

Valfritt, vinter

Djäkne nedre

 Bjännsjö

 Djäkne mitt

 

Valborg, vårstäd

Djäkne mitt

 Djäkne nedre

 Bjännsjö

 

Valfritt, augusti

Bjännsjö

 Djäkne mitt

 Djäkne övre

 

Julfest

Djäkne övre

 Djäkne övre

 Djäkne nedre